STOP modrá obrazovka Windows - Blue screen of Death (BSOD)

14. prosinec 2019 Autor: Prokop

   
Seznam kapitol
1. Předmluva
2. Pozdržení automatického resetování systému
3. WhoCrashed
4. BlueScreenView1. Předmluva

Pokud dojde k závažné chybě operačního systému Windows, ze které se není schopen sám zotavit, často se zobrazí tzv. Modrá obrazovka smrti (Blue screen of death - BSoD) nebo také Modrá smrt.Toto selhání systému může být způsobeno jak softwarem (souhrnný název pro všechny počítačové programy používané v počítači) tak hardwarem (označuje veškeré fyzicky existující technické vybavení počítače). V případě softwarových chyb se často může jednat o nesprávně nainstalované ovladače, instalace nekompatibilního softwaru nebo infikaci počítače viry. Co se týče hardwaru, tak mnohdy mají modrou smrt na svědomí chybující operační paměti nebo pevný disk.

Při každé selhání je zároveň zobrazen kód chyby. Ten nám může pomoci při identifikaci problému.

Podrobné informace o chybě a případné řešení si můžeme dohledat na stránkách společnosti Microsoft na adrese: support2.microsoft.com/gp/errormessage/cs (příklad: 0x00000024 - NTFS_FILE_SYSTEM) nebo vepíšeme kód chyby do vyhledávače od Googlu a prostudujeme si, jak se tuto chybu podařilo odstranit jiným uživatelům.
ReklamaKódy chyb:


0x00000002      DEVICE_QUEUE_NOT_BUSY
0x00000003      INVALID_AFFINITY_SET
0x00000004      INVALID_DATA_ACCESS_TRAP
0x00000005      INVALID_PROCESS_ATTACH_ATTEMPT
0x00000006      INVALID_PROCESS_DETACH_ATTEMPT
0x00000007      INVALID_SOFTWARE_INTERRUPT
0x00000008      IRQL_NOT_DISPATCH_LEVEL
0x00000009      IRQL_NOT_GREATER_OR_EQUAL
0x0000000A      IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
0x0000000B      NO_EXCEPTION_HANDLING_SUPPORT
0x0000000C      MAXIMUM_WAIT_OBJECTS_EXCEEDED
0x0000000D      MUTEX_LEVEL_NUMBER_VIOLATION
0x0000000E      NO_USER_MODE_CONTEXT
0x0000000F      SPIN_LOCK_ALREADY_OWNED
0x00000010      SPIN_LOCK_NOT_OWNED
0x00000011      THREAD_NOT_MUTEX_OWNER
0x00000012      TRAP_CAUSE_UNKNOWN
0x00000013      EMPTY_THREAD_REAPER_LIST
0x00000014      CREATE_DELETE_LOCK_NOT_LOCKED
0x00000015      LAST_CHANCE_CALLED_FROM_KMODE
0x00000016      CID_HANDLE_CREATION
0x00000017      CID_HANDLE_DELETION
0x00000018      REFERENCE_BY_POINTER
0x00000019      BAD_POOL_HEADER
0x0000001A      MEMORY_MANAGEMENT
0x0000001B      PFN_SHARE_COUNT
0x0000001C      PFN_REFERENCE_COUNT
0x0000001D      NO_SPIN_LOCK_AVAILABLE
0x0000001E      KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
0x0000001F      SHARED_RESOURCE_CONV_ERROR
0x00000020      KERNEL_APC_PENDING_DURING_EXIT
0x00000021      QUOTA_UNDERFLOW
0x00000022      FILE_SYSTEM
0x00000023      FAT_FILE_SYSTEM
0x00000024      NTFS_FILE_SYSTEM
0x00000025      NPFS_FILE_SYSTEM
0x00000026      CDFS_FILE_SYSTEM
0x00000027      RDR_FILE_SYSTEM
0x00000028      CORRUPT_ACCESS_TOKEN
0x00000029      SECURITY_SYSTEM
0x0000002A      INCONSISTENT_IRP
0x0000002B      PANIC_STACK_SWITCH
0x0000002C      PORT_DRIVER_INTERNAL
0x0000002D      SCSI_DISK_DRIVER_INTERNAL
0x0000002E      DATA_BUS_ERROR
0x0000002F      INSTRUCTION_BUS_ERROR
0x00000030      SET_OF_INVALID_CONTEXT
0x00000031      PHASE0_INITIALIZATION_FAILED
0x00000032      PHASE1_INITIALIZATION_FAILED
0x00000033      UNEXPECTED_INITIALIZATION_CALL
0x00000034      CACHE_MANAGER
0x00000035      NO_MORE_IRP_STACK_LOCATIONS
0x00000036      DEVICE_REFERENCE_COUNT_NOT_ZERO
0x00000037      FLOPPY_INTERNAL_ERROR
0x00000038      SERIAL_DRIVER_INTERNAL
0x00000039      SYSTEM_EXIT_OWNED_MUTEX
0x0000003A      SYSTEM_UNWIND_PREVIOUS_USER
0x0000003B      SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
0x0000003C      INTERRUPT_UNWIND_ATTEMPTED
0x0000003D      INTERRUPT_EXCEPTION_NOT_HANDLED
0x0000003E      MULTIPROCESSOR_CONFIGURATION_NOT_SUPPORTED
0x0000003F      NO_MORE_SYSTEM_PTES
0x00000040      TARGET_MDL_TOO_SMALL
0x00000041      MUST_SUCCEED_POOL_EMPTY
0x00000042      ATDISK_DRIVER_INTERNAL
0x00000043      NO_SUCH_PARTITION
0x00000044      MULTIPLE_IRP_COMPLETE_REQUESTS
0x00000045      INSUFFICIENT_SYSTEM_MAP_REGS
0x00000046      DEREF_UNKNOWN_LOGON_SESSION
0x00000047      REF_UNKNOWN_LOGON_SESSION
0x00000048      CANCEL_STATE_IN_COMPLETED_IRP
0x00000049      PAGE_FAULT_WITH_INTERRUPTS_OFF
0x0000004A      IRQL_GT_ZERO_AT_SYSTEM_SERVICE
0x0000004B      STREAMS_INTERNAL_ERROR
0x0000004C      FATAL_UNHANDLED_HARD_ERROR
0x0000004D      NO_PAGES_AVAILABLE
0x0000004E      PFN_LIST_CORRUPT
0x0000004F      NDIS_INTERNAL_ERROR
0x00000050      PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
0x00000051      REGISTRY_ERROR
0x00000052      MAILSLOT_FILE_SYSTEM
0x00000053      NO_BOOT_DEVICE
0x00000054      LM_SERVER_INTERNAL_ERROR
0x00000055      DATA_COHERENCY_EXCEPTION
0x00000056      INSTRUCTION_COHERENCY_EXCEPTION
0x00000057      XNS_INTERNAL_ERROR
0x00000058      FTDISK_INTERNAL_ERROR
0x00000059      PINBALL_FILE_SYSTEM
0x0000005A      CRITICAL_SERVICE_FAILED
0x0000005B      SET_ENV_VAR_FAILED
0x0000005C      HAL_INITIALIZATION_FAILED
0x0000005D      UNSUPPORTED_PROCESSOR
0x0000005E      OBJECT_INITIALIZATION_FAILED
0x0000005F      SECURITY_INITIALIZATION_FAILED
0x00000060      PROCESS_INITIALIZATION_FAILED
0x00000061      HAL1_INITIALIZATION_FAILED
0x00000062      OBJECT1_INITIALIZATION_FAILED
0x00000063      SECURITY1_INITIALIZATION_FAILED
0x00000064      SYMBOLIC_INITIALIZATION_FAILED
0x00000065      MEMORY1_INITIALIZATION_FAILED
0x00000066      CACHE_INITIALIZATION_FAILED
0x00000067      CONFIG_INITIALIZATION_FAILED
0x00000068      FILE_INITIALIZATION_FAILED
0x00000069      IO1_INITIALIZATION_FAILED
0x0000006A      LPC_INITIALIZATION_FAILED
0x0000006B      PROCESS1_INITIALIZATION_FAILED
0x0000006C      REFMON_INITIALIZATION_FAILED
0x0000006D      SESSION1_INITIALIZATION_FAILED
0x0000006E      SESSION2_INITIALIZATION_FAILED
0x0000006F      SESSION3_INITIALIZATION_FAILED
0x00000070      SESSION4_INITIALIZATION_FAILED
0x00000071      SESSION5_INITIALIZATION_FAILED
0x00000072      ASSIGN_DRIVE_LETTERS_FAILED
0x00000073      CONFIG_LIST_FAILED
0x00000074      BAD_SYSTEM_CONFIG_INFO
0x00000075      CANNOT_WRITE_CONFIGURATION
0x00000076      PROCESS_HAS_LOCKED_PAGES
0x00000077      KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR
0x00000078      PHASE0_EXCEPTION
0x00000079      MISMATCHED_HAL
0x0000007A      KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR
0x0000007B      INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
0x0000007C      BUGCODE_NDIS_DRIVER
0x0000007D      INSTALL_MORE_MEMORY
0x0000007E      SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
0x0000007F      UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
0x00000080      NMI_HARDWARE_FAILURE
0x00000081      SPIN_LOCK_INIT_FAILURE
0x00000082      DFS_FILE_SYSTEM
0x00000085      SETUP_FAILURE
0x0000008B      MBR_CHECKSUM_MISMATCH
0x0000008E      KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
0x0000008F      PP0_INITIALIZATION_FAILED
0x00000090      PP1_INITIALIZATION_FAILED
0x00000092      UP_DRIVER_ON_MP_SYSTEM
0x00000093      INVALID_KERNEL_HANDLE
0x00000094      KERNEL_STACK_LOCKED_AT_EXIT
0x00000096      INVALID_WORK_QUEUE_ITEM
0x00000097      BOUND_IMAGE_UNSUPPORTED
0x00000098      END_OF_NT_EVALUATION_PERIOD
0x00000099      INVALID_REGION_OR_SEGMENT
0x0000009A      SYSTEM_LICENSE_VIOLATION
0x0000009B      UDFS_FILE_SYSTEM
0x0000009C      MACHINE_CHECK_EXCEPTION
0x0000009E      USER_MODE_HEALTH_MONITOR
0x0000009F      DRIVER_POWER_STATE_FAILURE
0x000000A0      INTERNAL_POWER_ERROR
0x000000A1      PCI_BUS_DRIVER_INTERNAL
0x000000A2      MEMORY_IMAGE_CORRUPT
0x000000A3      ACPI_DRIVER_INTERNAL
0x000000A4      CNSS_FILE_SYSTEM_FILTER
0x000000A5      ACPI_BIOS_ERROR
0x000000A7      BAD_EXHANDLE
0x000000AB      SESSION_HAS_VALID_POOL_ON_EXIT
0x000000AC      HAL_MEMORY_ALLOCATION
0x000000AD      VIDEO_DRIVER_DEBUG_REPORT_REQUEST
0x000000B4      VIDEO_DRIVER_INIT_FAILURE
0x000000B8      ATTEMPTED_SWITCH_FROM_DPC
0x000000B9      CHIPSET_DETECTED_ERROR
0x000000BA      SESSION_HAS_VALID_VIEWS_ON_EXIT
0x000000BB      NETWORK_BOOT_INITIALIZATION_FAILED
0x000000BC      NETWORK_BOOT_DUPLICATE_ADDRESS
0x000000BE      ATTEMPTED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY
0x000000BF      MUTEX_ALREADY_OWNED
0x000000C1      SPECIAL_POOL_DETECTED_MEMORY_CORRUPTION
0x000000C2      BAD_POOL_CALLER
0x000000C4      DRIVER_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION
0x000000C5      DRIVER_CORRUPTED_EXPOOL
0x000000C6      DRIVER_CAUGHT_MODIFYING_FREED_POOL
0x000000C7      TIMER_OR_DPC_INVALID
0x000000C8      IRQL_UNEXPECTED_VALUE
0x000000C9      DRIVER_VERIFIER_IOMANAGER_VIOLATION
0x000000CA      PNP_DETECTED_FATAL_ERROR
0x000000CB      DRIVER_LEFT_LOCKED_PAGES_IN_PROCESS
0x000000CC      PAGE_FAULT_IN_FREED_SPECIAL_POOL
0x000000CD      PAGE_FAULT_BEYOND_END_OF_ALLOCATION
0x000000CE      DRIVER_UNLOADED_WITHOUT_CANCELLING_PENDING_OPERATIONS
0x000000CF      TERMINAL_SERVER_DRIVER_MADE_INCORRECT_MEMORY_REFERENCE
0x000000D0      DRIVER_CORRUPTED_MMPOOL
0x000000D1      DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
0x000000D2      BUGCODE_ID_DRIVER
0x000000D3      DRIVER_PORTION_MUST_BE_NONPAGED
0x000000D4      SYSTEM_SCAN_AT_RAISED_IRQL_CAUGHT_IMPROPER_DRIVER_UNLOAD
0x000000D5      DRIVER_PAGE_FAULT_IN_FREED_SPECIAL_POOL
0x000000D6      DRIVER_PAGE_FAULT_BEYOND_END_OF_ALLOCATION
0x000000D7      DRIVER_UNMAPPING_INVALID_VIEW
0x000000D8      DRIVER_USED_EXCESSIVE_PTES
0x000000D9      LOCKED_PAGES_TRACKER_CORRUPTION
0x000000DA      SYSTEM_PTE_MISUSE
0x000000DB      DRIVER_CORRUPTED_SYSPTES
0x000000DC      DRIVER_INVALID_STACK_ACCESS
0x000000DE      POOL_CORRUPTION_IN_FILE_AREA
0x000000DF      IMPERSONATING_WORKER_THREAD
0x000000E0      ACPI_BIOS_FATAL_ERROR
0x000000E1      WORKER_THREAD_RETURNED_AT_BAD_IRQL
0x000000E2      MANUALLY_INITIATED_CRASH
0x000000E3      RESOURCE_NOT_OWNED
0x000000E4      WORKER_INVALID
0x000000E6      DRIVER_VERIFIER_DMA_VIOLATION
0x000000E7      INVALID_FLOATING_POINT_STATE
0x000000E8      INVALID_CANCEL_OF_FILE_OPEN
0x000000E9      ACTIVE_EX_WORKER_THREAD_TERMINATION
0x000000EA      THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER
0x000000EB      DIRTY_MAPPED_PAGES_CONGESTION
0x000000EC      SESSION_HAS_VALID_SPECIAL_POOL_ON_EXIT
0x000000ED      UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
0x000000EF      CRITICAL_PROCESS_DIED
0x000000F1      SCSI_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION
0x000000F3      DISORDERLY_SHUTDOWN
0x000000F4      CRITICAL_OBJECT_TERMINATION
0x000000F5      FLTMGR_FILE_SYSTEM
0x000000F6      PCI_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION
0x000000F7      DRIVER_OVERRAN_STACK_BUFFER
0x000000F8      RAMDISK_BOOT_INITIALIZATION_FAILED
0x000000F9      DRIVER_RETURNED_STATUS_REPARSE_FOR_VOLUME_OPEN
0x000000FA      HTTP_DRIVER_CORRUPTED
0x000000FC      ATTEMPTED_EXECUTE_OF_NOEXECUTE_MEMORY
0x000000FD      DIRTY_NOWRITE_PAGES_CONGESTION
0x000000FE      BUGCODE_USB_DRIVER
0x000000FF      RESERVE_QUEUE_OVERFLOW
0x00000100      LOADER_BLOCK_MISMATCH
0x00000101      CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT
0x00000103      MUP_FILE_SYSTEM
0x00000104      AGP_INVALID_ACCESS
0x00000105      AGP_GART_CORRUPTION
0x00000106      AGP_ILLEGALLY_REPROGRAMMED
0x00000108      THIRD_PARTY_FILE_SYSTEM_FAILURE
0x00000109      CRITICAL_STRUCTURE_CORRUPTION
0x0000010A      APP_TAGGING_INITIALIZATION_FAILED
0x0000010C      FSRTL_EXTRA_CREATE_PARAMETER_VIOLATION
0x0000010D      WDF_VIOLATION
0x0000010E      VIDEO_MEMORY_MANAGEMENT_INTERNAL
0x0000010F      RESOURCE_MANAGER_EXCEPTION_NOT_HANDLED
0x00000111      RECURSIVE_NMI
0x00000112      MSRPC_STATE_VIOLATION
0x00000113      VIDEO_DXGKRNL_FATAL_ERROR
0x00000114      VIDEO_SHADOW_DRIVER_FATAL_ERROR
0x00000115      AGP_INTERNAL
0x00000116      VIDEO_TDR_ERROR
0x00000117      VIDEO_TDR_TIMEOUT_DETECTED
0x00000119      VIDEO_SCHEDULER_INTERNAL_ERROR
0x0000011A      EM_INITIALIZATION_FAILURE
0x0000011B      DRIVER_RETURNED_HOLDING_CANCEL_LOCK
0x0000011C      ATTEMPTED_WRITE_TO_CM_PROTECTED_STORAGE
0x0000011D      EVENT_TRACING_FATAL_ERROR
0x00000121      DRIVER_VIOLATION
0x00000122      WHEA_INTERNAL_ERROR
0x00000124      WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
0x00000127      PAGE_NOT_ZERO
0x0000012B      FAULTY_HARDWARE_CORRUPTED_PAGE
0x0000012C      EXFAT_FILE_SYSTEM
0x00000133      DPC_WATCHDOG_VIOLATION
0x00000138      GPIO_CONTROLLER_DRIVER_ERROR
0x00000139      KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE
0x00000144      BUGCODE_USB3_DRIVER
0x0000014B      SOC_SUBSYSTEM_FAILURE
0x1000007E      SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M
0x1000007F      UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP_M
0x1000008E      KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M
0x100000EA      THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER_M
0xC0000218      STATUS_CANNOT_LOAD_REGISTRY_FILE
0xC000021A      STATUS_SYSTEM_PROCESS_TERMINATED
0xC0000221      STATUS_IMAGE_CHECKSUM_MISMATCH
0xDEADDEAD      MANUALLY_INITIATED_CRASH1
ReklamaNápomocny mohou být také utility WhoCrashed nebo BlueScreenView . V případě vyskytnutí chyby, totiž operační systém Windows ukládá podrobné informace o chybě do adresáře: C:\Windows\Minidump. Pomocí těchto aplikací si můžeme chyby prohlédnout. Pokud je složka prázdná, tak většinou došlo k tak rychlému ukončení běhu systému, že žádná chyba nebyla uložena.

V některých případech se nám například dostane konkrétní informace, že problémy byly způsobeny procesem avast.exe. Stačí tedy přeinstalovat nebo odinstalovat tento antivirový program a je po problému.
Ovšem v některých případech se dovíme, že pád systému způsobilo ukončení procesu, který může být ukončen z mnoha různých příčin. Tedy nám vůbec nepomůže, že jsme si zjistili kód chyby i konkrétní proces. V těchto případech můžeme postupně zkusit:


Další kapitola Další

Reklama


Pokud se Vám nedaří něco najít, můžete využít pole vyhledávání vpravo nahoře nebo také: Mapu webu.
V případě, že máte nějaký dotaz/připomínku: Kontakty.
© 2012 - 2024   Hardware - Software - Návody