1. Předmluva

Jednoduchým vymazáním souborů z disku nedochází k jejich trvalému odstranění. Taktéž formátováním disku nedocílíme trvalého zrušení jejich existence. Pomocí speciálních obnovovacích programů totiž lze jejich existenci obnovit: Jak zachránit smazané nebo nedostupné soubory - obnova dat.
Proto pokud chceme důkladně a nevratně odstranit všechny data z pevného disku (ve chvíli, kdy chceme například nepoužívaný pevný disk z počítače prodat), musíme disk promazat některou ze speciálních utilit k tomu určených. (Je možno také promazat jen volný prostor po souborech, které jsme smazali v operačním systému běžnou cestou. Tedy nemusíme nutně mazat celý disk.)

Přepsání disku (samými nulami) se doporučuje také pokaždé, když se na disk znovu instaluje operační systém (zejména jiné verze): Jak reinstalovat Windows. Stačí pouhé první 1% z pevného disku. Hlavní spouštěcí záznam se totiž ukrývá právě na začátku disku. Formátování disku v operačním systému nebo i instalačním procesem při instalaci operačního systému neodstraňuje pozůstatky po původní instalaci systému v prvním sektoru. A tyto pozůstatky mohou někdy způsobovat potíže.

Utility pro důkladné mazání disku umožňují promazání hned několikrát po sobě. Jde o tzv. počet průchodů. Při každém průchodu dojde k úplnému přepsání dat uložených na disku. Platí, že čím více přepisů provedete, tím je menší pravděpodobnost jejich obnovení. Některé utility nám umožní také vybrat, zda chceme disk přepsat samými nulami, jedničkami nebo náhodně.

Mezi nejznámější mazací/přepisovací utility patří:
Reklama
Active@ KillDisk

Podrobněji si představíme utilitu Active@ KillDisk, která je k dispozici také ve Free verzi, tedy zdarma. Je schopna zlikvidovat veškerá data na pevném disku či jiném paměťovém médiu. K dispozici je několik metod likvidace. Například můžeme zlikvidovat jenom vybrané soubory nebo jen volný prostor na disku, kde se však stále nacházení data, vymazaná obvyklým způsobem. Placená verze programu přidává především další certifikované způsoby nevratné likvidace dat.

Jak připojit k počítači pevný disk, který chcete přemazat, si můžete přečíst v návodech: Jak vyndat disk z notebooku a připojit jej k jinému počítači nebo Jak vyndat disk ze stolního počítače a připojit jej k jinému počítači.
Disk, na kterém běží operační systém a spouštíme Killdisk, promazat nelze. (Pokud máme pouze jeden PC s jedním diskem, můžeme využít postup níže: Active@ KillDisk spuštěný z CD)

ReklamaActive@ KillDisk spuštěný z CD

Jestliže nemáme jiný počítač, pomocí kterého bychom provedli vymazání pevného disku (promazání systémového disku, ze kterého je aplikace spuštěna, nelze provést), tak v tomto případě si musíme vytvořit zaváděcí CD s utilitou Active@ KillDisk (popsáno v kapitole 4), zavést systém do počítače z tohoto CD a provést vymazání pevného disku v počítači pomocí tohoto CD (popsáno v kapitole 5).

Další kapitola DalšíReklama


Pokud se Vám nedaří něco najít, můžete využít pole vyhledávání vpravo nahoře nebo také: Mapu webu.
V případě, že máte nějaký dotaz/připomínku: Kontakty.
© 2012 - 2024   Hardware - Software - Návody