Váš operační systém byl reinstalován - informace pro uživatele

Aktualizováno 9. března 2016

Nefunkční, částečně nefunkční, zavirovanou nebo pouze "zanesenou" instalaci operačního systému (Windows) již nebylo efektivní opravovat a proto jsem ji z pevného disku vymazal a na její místo nainstaloval novu kopii: Reinstalace zahrnuje.
Co se následné stability operačního systému (dále pouze OS) týče, je toto nejlepší řešení. U pouze opraveného OS může dojít již po několika týdnech k recidivě a v některých případech opravu nelze ani provést a je tedy nutná opětovná instalace: reinstalace.

Reinstalace PC

Bohužel při čisté reinstalaci OS se nelze vyhnout formátování (smazání) obsahu systémového oddílu a tedy další software, který chce uživatel na počítači používat, si musí po reinstalaci znovu nainstalovat.
Také Vaše data, která byla na systémovém disku, si musíte nakopírovat zpět (pokud jsem tak neučinil já). OS počítače je totiž teď v podobném stavu, v jakém jste počítač zakoupili.


Právě proto vznikl tento článek, který má za úkol postupně Vám přiblížit co všechno můžete po reinstalaci od OS očekávat a jak byl OS nastaven. Při předávání počítače jsem Vám sdělil jen to nejdůležitější, neboť zahltit Vás informacemi by nemělo smysl.
Kde jsou moje data?

Externí disk

Zda máte svá data (fotografie, dokumenty) zálohována, jsem se Vás při převzetí počítače dotázal. Pokud jste svá data zálohována nemněli a chtěli jste je zachovat, tak jsem se je snažil z počítače před reinstalací vykopírovat nebo obnovit. (Standardně provádím zálohu uživatelských dat ve složkách: Users - Windows Vista, 7, 8, 10 / Documents and Settings - Windows XP.) Umístění složky s vykopírovanými nebo obnovenými daty jsem Vám při převzetí počítače ukázal.
Do budoucna Vám doporučuji provádět raději pravidelné zálohy: Jak a kam zálohovat data. (Pokud se třeba podařilo v servisu data vykopírovat, ještě to automaticky neznamená, že se to podaří třeba i příště. Uživatel je také schopen provést zálohu efektivněji, neboť zálohuje jenom to, co opravu potřebuje. Technik se může jenom domnívat, co asi uživatel potřebuje zálohovat. Zálohovat totiž obsah celého systémového disku by bylo velmi neefektivní.)
Kde jsou moje programy?

software

Nainstalované programy nelze většinou zálohovat. Po reinstalaci OS naleznete v počítači pouze programy, které jsou součástí Windows. Například: Prohlížeč Internetu Explorer, Poznámkový blok, Malování, Kalkulačka a také základní ochranu OS proti potencionálně nežádoucímu software - Bránu Windows Firewall a Windows Defender. Jestliže chcete například investovat finanční prostředky do nákupu placeného antivirového programu, s výběrem Vám pomůže článek: Který antivirový program vybrat.

Různé další programy, které chcete využívat, si tedy musíte doinstalovat (pokud jsme tak neučinili při předáni počítače).
Uživatelé často používají tyto programy: Doporučené programy ZDARMA. Tohoto průvodce můžete využít k rychlému nalezení instalačních souborů s požadovaným programem.
Doporučuji neinstalovat bezhlavě všechno možné. Čím méně programů nainstalovaných v počítači, tím méně neviditelné práce, kterou musí počítač vykonávat: Jak udržet nebo vrátit OS do dobré kondice.
Byly zkontrolovány dosahované teploty počítače?

Prach

Ano. Kontrola chladicího systému byla provedena. Stolní počítače i notebooky tedy předávám zpět zákazníkovi se zkontrolovaným funkčním chladicím systémem. Pokud zjistím nějaké potíže s chladicím systémem, tak zákazníka o tomto faktu informuji. Více informací naleznete pod odkazem: Vyčištění počítače od prachu a kontrola chladicího systému.
Rozlišení obrazovky je jiné, než jsem měl(a) původně (pouze PC sestavy)

monitor

Většinou je stolním počítačem automaticky rozpoznáno základní rozlišení Vašeho displeje a je nastavena tato hodnota. V některých případech ale nemusí dojít k automatickému přenastavení a rozlišení displeje může zůstat v rozlišení 1280 x 1024. Tedy v rozlišení mého 17 palcového monitoru, na kterém jsem Vám předvedl funkčnost stolního počítače. Změnu rozlišení můžete snadno provést dle svých preferencí takto:
Bude mi hned fungovat tiskárna? (nebo také jiné zařízení)

Jak vyhledat a nainstalovat ovladač tiskárny

To záleží na tom, jaký máte typ tiskárny. Většinou je nejdříve třeba nainstalovat ovladač tiskárny, neboť tento ovladač většinou není součástí instalačních souborů OS a je pro každou tiskárnu jiný. Vyhledejte tedy CD, které bývá většinou přibaleno k tiskárně, nebo vyhledejte ovladače na stránkách výrobce tiskárny a ovladač stáhněte a nainstalujte. Teprve potom připojte tiskárnu nebo jiné zařízení k počítači: Jak vyhledat a nainstalovat ovladač tiskárny.
Budou se mi instalovat aktualizace pro OS automaticky?

Ne. Je totiž vhodné, aby měl uživatel nad instalací aktualizací OS kontrolu a ne, aby služba Windows Update, která má vyhledávání, stahování a instalování aktualizací ve Windows na starost, něco sama kdykoliv instalovala na pozadí. Často se totiž stává, že aktualizace OS způsobí nekorektní funkčnost systému: odkaz1, odkaz2, odkaz3, odkaz4, odkaz5, odkaz6, odkaz7, odkaz8, atd.... Dochází pak tedy k automatickému poškození systému.

Po nainstalování samotného OS jsem také nainstalovat aktualizace pro tento OS a ověřil, zda nezpůsobily potíže. Nové aktualizace ale vycházejí neustále, tedy s plynoucím časem je vhodné nové aktualizace opět naistalovat.

A po jakém časovém úseku je vhodné tedy aktualizace pro OS ručně instalovat? Stačí jednou měsíčně. (Microsoft vydává hlavní aktualizace každé druhé úterý v měsíci, tedy můžete aktualizovat ideálně v tuto dobu, kdy jsou vydány ty nejdůležitější aktualizace.) Někdo, kdo má obavy z dostatečné bezpečnosti možná namítne, že je třeba aktualizovat OS nejlépe hned, jak pro něj vyjde nějaká bezpečnostní záplata. To je pravda, ovšem bezpečnost OS má v rukou nejvíce uživatel a tedy jestli dodržuje také ostatní pravidla prevence či nikoli: Pravidla prevence. Pouze aktualizovaný OS není záruka bezpečnosti. Uživatelé, kterým nějaká aktualizace znefunkčnila počítač již poněkolikáté, přestali aktualizace pro OS instalovat úplně. I neaktualizovaný OS lze samozřejmě používat (setkal jsem si s případem, kdy takto uživatel spokojeně fungoval 5 let). Každý máme jinou osobní zkušenost, a tedy každý si musí tedy zvolit sám, jak často bude aktualizace pro OS instalovat.

Aktualizace nedoporučuji instalovat v době, kdy víte, že následující den budete nutně potřebovat používat počítač. Pokud po instalaci aktualizací dojde k nějakým potížím, víme hned, co je způsobilo - aktualizace OS.

Počítejte s tím, že u starších počítačů služba Windows Update značně zatíží počítač: Co vytěžuje počítač a tedy dojte k citelnému zpomalení počítače do doby, než budou všechny aktualizace dokončeny (v některých případech může trvat i tři dny).


Pro OS Windows XP již žádné nové aktualizace vůbec nevycházejí. Pro tento OS tedy službu Windows Update zcela vypínám. I kdybychom ji aktivovali, tak již žádné nové aktualizace nenalezne.

U Windows 7 nainstalujeme aktualizace takto: Jak nainstalovat aktualizace Windows 7. Stejným způsobem také u Windows Vista.

Jestliže je Váš OS Windows 8 postupujte takto: Jak nainstalovat aktualizace Windows 8.

Pokud je Váš OS Windows 10, tak instalaci aktualizací již nelze pozastavit jako ve všech předešlých verzích Windows, je nutné vypnout služku Windows Update. Aktivaci služby v příhodný čas (jednou za měsíc), proveďte podle návodu: Jak zapnout/vypnout službu Windows Update u Windows 10.

Počítač se mi zdá paradoxně pomalejší. Čím to je?

Start

Reinstalace běh OS na počítači zrychlí, neboť je při ní odstraněn všechen software navíc. Více je vysvětleno v návodu: Jak udržet nebo vrátit OS do dobré kondice.
Po reinstalaci ovšem probíhá indexování. Dokud není toto indexování dokončeno, tak můžete několik dní pociťovat, že je počítač pomalejší (Hlavně u starších počítačů. U novějších většinou uživatel nic nezaznamená.) Indexování lze vypnout, ale poté nelze využít veškeré funkce OS, proto tuto funkci OS nechávám aktivní.

Výjimkou je opět OS Windows XP na starých počítačích. V těchto případech indexování vypínám, neboť pak OS běží citelně svižněji.Stabilita počítače

Passmark BurnInTest

Pokud byly potíže se stabilitou HW počítače (nepravidelné pády systému), tak po reinstalaci OS provádím z pravidla dvouhodinový zátěžový test počítače. Výsledek testu naleznete na ploše: soubor test.jpg. Pokud počítač tuto zátěž vydržel zmíněné dvě hodiny, je předpoklad, že komponenty počítače jsou v pořádku a k žádným problémům s nestabilitou počítače v blízké budoucnosti nebudou.

Také provádím zvlášť test operačních pamětí. Ten ale probíhá mimo OS a screenshot tedy není možný. Pokud byla nalezena chyba, byl(a) jste mnou informován(a). Pokud ne, test operační pamětí ve Vašem počítači proběhl v pořádku.Byl disk rozdělen na systémovou a datovou část?

Jak a kam zálohovat data

Jestliže je v počítači pouze jeden fyzický disk dostatečně velký (více jak cca 500 GB) a konfigurace PC to umožňuje, tak byl disk rozdělen na jeden oddíl pouze pro OS (většinou označený písmenem C:\) a jeden oddíl pro data uživatele (většinou označený písmenem D:\). V případě potíží s PC je totiž vhodnější, aby byly data uživatele jinde než na systémovém oddílu disku. (Data umístěná na systémovém oddílu bývají v případě nutnosti čisté reinstalace systému instalačním procesem vždy automaticky vymazána.)

Data, které máte umístěná na ploše, jsou u OS Windows 7/8/10 uložena ve složce - C:\Users\[Uživatelské jméno]\Plocha a u Windows XP ve složce - C:\Documents and Settings\ [Uživatelské jméno]\ Plocha. Je tedy zřejmé, že je to systémový oddíl. Proto své data přesouvejte nebo rovnou umisťujte mimo systémový oddíl. Tedy z plochy na oddíl - D:\.

Samozřejmě i data umístěná mimo systémovou část disku je třeba pravidelně zálohovat: Jak a kam zálohovat dataByla nainstalována 32 bitová nebo 64 bitová verze OS?

Microsoft Windows

Z pravidla instaluji tu verzi, která v PC byla před reinstalací. Někdo možná namítne, že je již třeba vždy rovnou instalovat 64 bitovou verzi, protože 32 bitové programy (hry, aplikace) běží i na 64 bitovém systému. To bohužel neplatí vždy, některé 32 bitové programy běží jen na 32 bitovém systému, a tedy po nainstalování 64 bitového systému by již uživatel aplikace vyžadující 32 bitový systém nemohl využívat.

Verzi Vašeho OS zjistíte:
START --> Ovládací panely --> Systém a zabezpečení --> SystémPřipojení k Internetu

Network

Jestliže jsem byl informován nebo se domnívám, že budete muset provést nastavení připojení k internetu, tak na ploše také pro jistotu můžete narazit na složku s obrázkovým návodem, jak nastavit parametry protokolu TCP/IP. Uživatel, který připojí k počítače UTP kabel od Internetu mu okamžitě funguje, tento návod nepotřebuje a může jej klidně vymazat (je používáno tzv. dynamické adresování).
Pokud ale připojení nefunguje, je třeba nastavit síťové připojení dle údajů, které jste obdrželi od svého poskytovatele Internetu (je používáno tzv. statické adresování).
Pouhý odkaz na návod umístěný na Internetu: Připojení k internetu - postup nastavení protokolu TCP/IP by někomu na počítači bez funkčního internetu byl k ničemu, proto můžete narazit na Vaší ploše tento obrázkový návod.Nedaří se mi přihlásit ke své e-mailové schránce (jiné službě)

email

Pokud jste měli v prohlížeči předvyplněné heslo a toto heslo si nepamatujete, tak většina poskytovatelů e-mailových schránek poskytuje službu zaslání zapomenutého hesla. Většinou je postup takový, že si uživatel vytvoří novou e-mailových schránku a do této schránky si nechá po zodpovězení kontrolní otázky zaslat zapomenuté heslo. Konkrétní postup naleznete u dané služby. Například: Seznam - zapomenute heslo.Závěrečné doporučení

Antivirové programy - který si vybrat?

Na závěr ještě opět jednou musím připomenout, abyste nezapomněli na pravidelné zálohování Vašich dat: Jak a kam zálohovat data a snažili se předejít napadení počítače viry: Jak nepustit viry do počítače.

Další informace, které by měly být známé každému uživateli počítače, naleznete v článku: Jak pečovat o hardware a software počítače.

V případě nějakých nejasností mně prosím kontaktujte: Kontakty.
© 2012 - 2023   Počítačové Tipy Kupka - Těrlicko | Hlavní stránka | Kontakt | Mapa webu