Tabulka ASCII znaků

29. říjen 2020 Autor: Tibor

   

Občas se nám muže přihodit, že nemůžeme na klávesnici nalézt nějaký znak. (Nebo nechceme pořád přepínat mezi CZ a EN klávesnicí.) Můžeme tedy použít takzvanou ASCII tabulku (American Standard Code for Information Interchange - americký standardní kód pro výměnu informací). Jedná se tedy o znakovou sadu, která definuje znaky anglické abecedy a dalších znaků, které se používají zejména v informatice.

Tabulka ASCII znaků

Původní ASCII kód byl sedmibitový, tedy obsahuje pouze 128 platných znaků. Kvůli rozšíření znakové sady bylo přidáno rozšíření, které obsahuje dalších 128 znaků. Pro potřeby různých jazyků byly vytvořeny rozdílné kódové tabulky. Tedy význam nad 127 není jednoznačný. (Opravdu nad 127, neboť jednu pozici zabírá znak 0.)

K napsání konkrétního znaku je třeba podržet klávesu levý ALT a připsat potřebné číslo. Jakmile klávesu ALT uvolníme, objeví se příslušný znak.

Pokud tedy potřebujete nějaký znak napsat častěji a vždy jej třeba kopírujete z nějakého vnějšího umístění, tak si stačí zapamatovat jeho číselné označení a budete ho již moci vždy jednoduše napsat.

Kapitola samo pro sebe je pomlčka: a spojovník: - (Spojovník je oproti pomlčce trochu kratší). Na klávesnici se vyskytuje jenom spojovník, a tedy většina lidí jej nazývá a používá jako pomlčku i když se jedná o spojovník. Já v tom nevidím problém a v rámci zjednodušení doporučuji používat jenom znaky, které jsou běžně na klávesnici. (Skutečnou pomlčku napíšeme kombinací kláves ALT + 0150.)
Uvozovky dole také na klávesnici nenalezneme. Tedy i na začátku věty napíšeme uvozovky nahoře. (Kdo vyžaduje do svého písemného projevu uvozovky dole, využije ALT + 0132.)


ASCII kód (ALT+číslo) Význam/Znak Slovní označení
0 NULL character
1 Start of Header
2 Start of Text
3 End of Text
4 End of Transmission
5 Enquiry
6 Acknowledge
7 Bell
8 Backspace
9 Horizontal Tab
10 Line feed
11 Vertical Tab
12 Form Feed
13 Carriage return
14 Shift Out
15 Shift In
16 Data Link Escape
17 Device control 1
18 Device control 2
19 Device control 3
20 Device control 4
21 Negative Acknowledge
22 Synchronous Idle
23 End of Transmission Block
24 Cancel
25 End of Medium
26 Substitute
27 Escape
28 File Separator
29 Group Separator
30 Record Separator
31 Unit Separator
32 Space (mezera)
33 ! Vykřičník
34 " Uvozovky
35 # Hashtag
36 $ Znak pro dolar
37 % Procento
38 & Ampersand
39 Apostrof
40 ( Otevřená kulatá závorka
41 ) Zavřená kulatá závorka
42 * Hvězdička
43 + Plus
44 , Čárka
45 - Minus/Spojovník
46 . Tečka
47 / Lomítko
48 0 Nula
49 1 Jednička
50 2 Dvojka
51 3 Trojka
52 4 Čtyřka
53 5 Pětka
54 6 Šestka
55 7 Sedmička
56 8 Osmička
57 9 Devítka
58 : Dvojtečka
59 ; Středník
60 < Menší než
61 = Rovná se
62 > Větší než
63 ? Otazník
64 @ Zavináč
65 A Velké A
66 B Velké B
67 C Velké C
68 D Velké D
69 E Velké E
70 F Velké F
71 G Velké G
72 H Velké H
73 I Velké I
74 J Velké J
75 K Velké K
76 L Velké L
77 M Velké M
78 N Velké N
79 O Velké O
80 P Velké P
81 Q Velké Q
82 R Velké R
83 S Velké S
84 T Velké T
85 U Velké U
86 V Velké V
87 W Velké W
88 X Velké X
89 Y Velké Y
90 Z Velké Z
91 [ Otevřená hranatá závorka
92 \ Obracené lomítko
93 ] Zavřená hranatá závorka
94 ^ Vokáň/Stříška
95 _ Podtržitko
96 ` Obrácená čárka
97 a Malé a
98 b Malé b
99 c Malé c
100 d Malé dReklama


ASCII kód (ALT+číslo) Význam/Znak Slovní označení
101 e Malé e
102 f Malé f
103 g Malé g
104 h Malé h
105 i Malé i
106 j Malé j
107 k Malé k
108 l Malé l
109 m Malé m
110 n Malé n
111 o Malé o
112 p Malé p
113 q Malé q
114 r Malé r
115 s Malé s
116 t Malé t
117 u Malé u
118 v Malé v
119 w Malé w
120 x Malé x
121 y Malé y
122 z Malé z
123 { Otevřená složená závorka
124 | Svislá čára
125 } Zavřená složená závorka
126 ~ Vlnovka
127 DEL (delete)
0128 Znak Eura
0130 Čárka
0132 Dvojité uvozovky
0133 Trojitá tečka
0134 Křížek
0135 Dvojitý křížek
0137 Promile
0138 Š Velké s s háčkem
0139
0140 Ś Velké s s čárkou
0141 Ť Velké t s háčkem
0142 Ž Velké z s háčkem
0143 ? Otazník
0145
0146
0147
0148
0149 o
0150 pomlčka
0151 dlouhá pomlčka
0153 Symbol Trademark
0154 š s s háčkem
0155
0156 ś Malé s s čárkou
0157 ť Malé t s háčkem
0158 ž Malé z s háčkem
0159 ź Malé z s čárkou
0161 ˇ Háček
0162 ˘
0163 Ł Znak Libry
0164 ¤
0165 Ą
0166 ¦
0167 § Paragraf
0168 ¨ Přehláska
0169 © Symbol Copyright
0170 Ş
0171
0174 ® Symbol Registered
0175 Ż
0176 °
0177 ±
0178 ˛
0179 ł
0180 ´
0181 µ
0183 ·
0184 ¸
0185 ą
0186 ş
0187
0188 Ľ
0189 ˝
0190 ľ
0191 ż
0192 Ŕ Velké r s čárkou
0193 Á Velká a s čárkou
0194 Â Velké a se stříškou
0195 Ă
0196 Ä Velké přehlasované a
0197 Ĺ Velké l s čárkou
0198 Ć Velké c s čárkou
0199 Ç
0200 Č Velké c s háčkemReklama

ASCII kód (ALT+číslo) Význam/Znak Slovní označení
0201 É Velké e s čárkou
0202 Ę
0203 Ë Velké přehlasované e
0204 Ě Velké e s háčkem
0205 Í Velké i s čárkou
0206 Î Velké i se stříškou
0207 Ď Velké D s háčkem
0208 Đ
0209 Ń Velké n s čárkou
0210 Ň Velké n s háčkem
0211 Ó Velké dlouhé o
0212 Ô Velké o se stříškou
0213 Ő
0214 Ö Velké přehlasované o
0215 ×
0216 Ř Velké r s háčkem
0217 Ů Velké u s kroužkem
0218 Ú Velké u s čárkou
0219 Ű
0220 Ü Velké přehlasované u
0221 Ý Velké y s čárkou
0222 Ţ
0223 ß Ostré s
0224 ŕ Malé r s čárkou
0225 á Malé a s čárkou
0226 â Malé a se stříškou
0227 ă
0228 ä Malé přehlasované a
0229 ĺ Malé l s čárkou
0230 ć Malé c s čárkou
0231 ç
0232 č Malé c s háčkem
0233 é Malé e s čárkou
0234 ę
0235 ë Malé přehlasované e
0236 ě Malé e s háčkem
0237 í Malé i s čárkou
0238 î Malé i se stříškou
0239 ď Malé d s háčkem
0240 đ
0241 ń Malé n s čárkou
0242 ň Malé n s háčkem
0243 ó Malé o s čárkou
0244 ô Malé o se stříškou
0245 ő
0246 ö Malé přehlasované o
0247 ÷ Děleno
0248 ř Malé r s háčkem
0249 ů Malé u s kroužkem
0250 ú Malé u s čárkou
0251 ű
0252 ü Malé přehlasované u
0253 ý Malé y s čárkou
0254 ţ
0255 ˙Reklama


Pokud se Vám nedaří něco najít, můžete využít pole vyhledávání vpravo nahoře nebo také: Mapu webu.
V případě, že máte nějaký dotaz/připomínku: Kontakty.
© 2012 - 2024   Hardware - Software - Návody