12. Nejčastější vady LCD monitorů

První je vadný pixel/subpixel. Tato vada je notoricky známá. Jak se projevuje, je uvedeno v popisu každé technologie v 2. kapitole. U technologie TN se projevuje jako svítící bod (barva záleží na tom, jaké subpixely jsou vadné, v případě, že vypadnou všechny, svítí bod bíle). U ostatních technologií se projevuje jako černé místo. V případě, že vypadne jen subpixel, se projeví špatným zobrazením barvy (např. pokud vypadne červený subpixel a celý pixel má zobrazit barvu žlutou, tak místo ní zobrazí barvu zelenou - žlutá je v RGB červená + zelená).


Druhá je výskyt cizí částice. Tato vada se projevuje stejně jako "mrtvý" pixel s dvěma rozdíly. Obvykle zasahuje i do okolních pixelů. Máte-li tedy na monitoru více vadných pixelů, které jsou vedle sebe, jde s největší pravděpodobností o cizí tělísko. Druhý rozdíl je ten, že se na jakékoli technologii projevuje jako černý bod. V dnešní době se již tato vada pokládá za velmi vážnou a neměli byste s takovýmto monitorem přijít vůbec do styku. Pokud ano, je to důvod k reklamaci.

Další se nazývá "Line Defect" neboli čárová vada. Projevuje se svislou nebo vodorovnou čárou přes celý monitor. Výskyt této vady se může projevit i po určitém čase (obvykle do 2 měsíců provozu).

Poslední je trojice vad. "Spot", "Mura" a "Stain Mura". První z jmenovaných "Spot" se projevuje jako skvrna (obvykle tmavého odstínu) kruhovitého tvaru ve velikosti nad 5 mm. Zbývající dvě "Mura" a "Stain Mura" jsou tytéž skvrny, jen nepravidelného tvaru. "Stain Mura" má ještě navíc ostře ohraničený tvar a velikost obvykle také nad 5 mm. Tyto 3 vady jsou důvodem k reklamaci, avšak někteří výrobci si dávají podmínku, že vady musí být viditelné na šedé barvě.

Předchozí Předchozí kapitolaReklama


Pokud se Vám nedaří něco najít, můžete využít pole vyhledávání vpravo nahoře nebo také: Mapu webu.
V případě, že máte nějaký dotaz/připomínku: Kontakty.
© 2012 - 2023   Hardware - Software - Návody