Jak vyčistit notebook od prachu

20. leden 2020 Autor: Bronislav

   

Ve většině noteboocích je použit minimálně jeden chladič a ventilátor starající se o odvedení přebytečného tepla z povrchu čipů. Již po několika měsících provozu se ve vnitřku počítače usazuje prach, který rapidně zhoršuje odvod tepla z čipů a dalších součástí.

Cirkulace vzduchu uvnitř notebooku

Chladný vzduch je většinou nasáván zespodu. Horký je pak vyfoukáván dozadu a do boku. V případě selhání některého z ventilátorů nebo ucpání průduchu prachem, začne docházet k přehřívání systému: Přehled doporučených teplot komponent

Následkem většího tepelného namáhání dochází ke snížení stability, častějším výpadkům a zkracování životnosti elektronických součástek.
Je tedy žádoucí, aby byl ventilátor i chladič notebooku čistý:

ventilátor notebooku před vyčištěním...

ventilátor notebooku před vyčištěním...

..po vyčištění

..po vyčištění

chladič procesoru před vyčištěním...

chladič notebooku před vyčištěním...

..po vyčištění

..po vyčištění


Ukážeme si tedy, jak toho docílit.
Jaký způsob čištění je vhodné zvolit, velice záleží na konstrukci notebooku a stupni znečištění.

Než začnete s notebookem manipulovat, doporučujeme přečíst návod: Jak manipulovat s počítačovými komponenty - elektrostatický výboj. Dozvíte se, že je vhodné vždy před manipulací s notebookem odpojit napájecí kabel a vyjmout z něj baterii. A také o škodlivosti elektrostatického výboje na komponenty.
Reklama

1. Netroufám si notebook rozebrat - vnější profukování a vysávání

Sprej se stlačeným vzduchem

Pokud máte obavy, že byste rozebrat notebook nezvládli nebo si jej při tom poškodili (Jak rozebrat notebook), tak můžete alespoň profouknout chladič a prostor u ventilátoru stlačeným vzduchem. Například: CLEAN IT stlačený vzduch 400ml.
Použijete tedy sprej se stlačeným vzduchem. Nakláníme jej co nejméně a třeseme taktéž co nejméně, aby ze spreje neunikala i kapalina.

Je vhodné nejdříve vyfukovat prach otvorem, kterým ventilátor vzduch nasává (tedy nejčastěji zespodu) a nikoliv otvorem, kterým je vzduch ventilátorem vytlačován z notebooku (nejčastěji na stranu). Abychom ulpělý prach z chladiče nefoukali zpět do prostoru ventilátoru.

Nebo můžete využít kompresor. Ovšem musí se jednat o kompresor vybavený odlučovačem vlhkosti a nesmí z něj společně s proudem vzduchu unit maziva, které by následně mohly způsobit elektrické zkraty. Podle zvoleného tlaku vzduchu foukejte do notebooku pouze z přiměřené vzdálenosti. Pokud to přeženete, můžete jej poškodit.

K tomuto účelu je také možno použít vysavač. Kdy naopak budete prach vysávat. Je třeba volit přiměřeným tah vzduchu, ne maximálně možný. Velikým tahem vzduchu by mohlo dojít k poškození lopatek ventilátoru. Jestliže disponuje vysavač i funkcí foukání, můžete jej použít i pro profukování. Ovšem opět jako při použití kompresoru je třeba profukovat jen přiměřeným tlakem.
Při vysávání volíme opačný postup než při vyfukování. Tedy vysáváme nejdříve z otvoru, kterým ventilátor vzduch z notebooku vyfukuje.Vyhledáte tedy na notebook průduchy, za kterými je umístěný ventilátor a chladič.Než začnete prostor chladiče a ventilátoru vysávat nebo profukovat, je třeba zamezit roztočení ventilátoru do maximálních otáček. Mohl by se tím poškodit. Tedy ventilátor fixujte.Chladič a prostor u ventilátoru, kterému je zamezeno se volně otáčet, tedy profoukneme nebo vysajeme.Je zřejmé, že tuto metodu lze použít jen při malém stupni zaprášení notebooku. Pokud jsou v notebooku již chuchvalce prachu, tak ty z něj budeme bez rozebrání dostávat je ztěží.

ventilátor notebooku před vyčištěním...

..po vyčištění

U takového stupně znečištění je již nutno notebooky rozebrat. Tady se nejedná jen o jemný prach, který lze z chladiče a prostoru kolem ventilátoru odsát nebo vyfouknout.


Reklama


2. Zkusím notebook rozebrat a tak se dostat ke chladiči a ventilátoru

Při vyšším stupni znečištění chladiče a ventilátoru je tedy nutné notebook rozebrat: Jak rozebrat notebook.
Každý typ notebooku má trochu jinou konstrukci. Pokud budete mít štěstí, tak pro získání přístupu ke chladiči a ventilátoru stačí odmontovat pár šroubků a sejmout jeden kryt.
V některých případech zase stačí odšroubovat klávesnici, ale v některých je ale nutné kompletně rozebrat celý notebook včetně vyšroubování základní desky z šasi.První notebook:


Otočíme tedy notebook dnem vzhůru. A už vidíme, že máme asi štěstí, protože můžeme odmontovat kryt, který chrání ventilátor.


Takže kryt jsme odšroubovali a máme už lepší přístup k ventilátoru i chladiči.


Odšroubujeme a odpojíme tedy ventilátor od základní desky a vyčistíme jej i chladič. Například štětečkem nebo můžeme použít již zmíněný stlačený vzduch. Například: CLEAN IT stlačený vzduch 400ml. Po očištění notebook zase složíme (nezapomeneme připojit ventilátor k základní desce).


Pokud by bylo nutné k důkladnému očištění odšroubovat i chladič, je potřeba před jeho nasazením nanést na čipy novou teplovodní pastu. Jak to provést si můžete přečíst například v návodu: Jak složit počítač - Uchycení chladiče procesoru


Reklama


Druhý notebook:


Otočíme tedy notebook dnem vzhůru. A už vidíme, že tady už to tak "růžově" jako v prvním případě nevypadá.


Lehce se dostaneme jenom k operačním pamětem a Wi-fi katě a tím končíme.


Abychom se dostali k chladiči a ventilátoru, tak je třeba notebook celý rozebrat: Jak rozebrat notebook.
Reklama


Pokud se Vám nedaří něco najít, můžete využít pole vyhledávání vpravo nahoře nebo také: Mapu webu.
V případě, že máte nějaký dotaz/připomínku: Kontakty.
© 2012 - 2024   Hardware - Software - Návody