Jak pracovat s příkazovým řádkem

5. říjen 2020 Autor: Tibor

   
Jak pracovat s příkazovým řádkem
Seznam kapitol
1. Předmluva
2. ASSOC - Zobrazí nebo změní přidružení souboru podle přípony
3. ATTRIB - Zobrazí nebo upraví atributy souboru
4. BREAK - Nastaví nebo zruší rozšířenou kontrolu
5. BCDEDIT - Editor úložiště konfiguračních dat spouštění
6. CACLS - Zobrazí nebo změní seznamy řízení přístupu k souborům
7. CALL - Z jednoho dávkového programu vyvolá jiný
8. CD - Zobrazí název nebo změní aktuální adresář.
9. CHCP - Zobrazí nebo nastaví číslo aktivní znakové stránky
10. CHDIR - Zobrazí název nebo změní aktuální adresář
11. CHKDSK - Prověří disk a zobrazí zprávu o jeho stavu
12. CHKNTFS - Zobrazí nebo změní kontrolu disku
13. CLS - Vymaže obrazovku
14. CMD - Spustí novou instanci překladače příkazů systému
15. COLOR - Nastaví výchozí barvy popředí a pozadí konzoly
16. COMP - Porovná obsah dvou souborů nebo sad souborů
17. COMPACT - Zobrazí nebo upraví kompresi souborů v oddílech
18. CONVERT - Převede svazek FAT na svazek NTFS
19. COPY - Zkopíruje jeden nebo více souborů do jiného umístění
20. DATE - Zobrazí nebo nastaví datum
21. DEL - Odstraní jeden nebo více souborů
22. DIR - Zobrazí seznam souborů a podadresářů v adresáři
23. DISKCOMP - Porovnává obsah dvou disket
24. DISKCOPY - Zkopíruje obsah jedné diskety do jiné
25. DISKPART - Spustí nástroj DISKPART
26. DOSKEY - Upravuje příkazové řádky, znovu vyvolává příkazy
27. DRIVERQUERY - Umožňuje zobrazit seznam nainst. ovladačů
28. ECHO - Zobrazí zprávy nebo zapíná a vypíná zobrazování
29. ENDLOCAL - Ukončuje lokalizaci změn proměnných
30. ERASE - Odstraní jeden nebo více souborů
31. EXIT - Ukončí program CMD.EXE (překladač příkazů)
32. FC - Porovná dva soubory nebo sady souborů
33. FIND - Vyhledá textový řetězec v souborech
34. FINDSTR - Vyhledá v souborech řetězce
35. FOR - Provede zadaný příkaz pro každý soubor z množiny
36. FORMAT - Zformátuje disk pro používání v systému Windows
37. FSUTIL - Zobrazí a konfiguruje vlastnosti systému souborů
38. FTYPE - Zobrazí nebo upraví typy souborů při přidružení
39. GOTO - V dávkovém souboru přejde ke zpracovávání řádku
40. GPRESULT - Zobrazí informace o výsledné sadě zásad
41. GRAFTABL - Povolí zobrazování sady rozšířených znaků
42. HELP - Poskytuje nápovědu pro příkazy systému Windows
43. ICACLS - Umožňuje zobrazit, změnit seznamy ACL
44. IF - Provede podmíněný příkaz v dávce
45. LABEL - Vytvoří, změní nebo odstraní jmenovku svazku disku
46. MD - Vytvoří adresář
47. MKDIR - Vytvoří adresář
48. MODE - Konfiguruje systémová zařízení
49. MORE - Zobrazí výstup po jednotlivých obrazovkách
50. MOVE - Přesune soubory a přejmenuje soubory a adresáře
51. OPENFILES - Umožňuje správci odpojit soubory
52. PATH - Vypíše cestu pro vyhledávání spustitelných souborů.
53. PAUSE - Pozastaví provádění dávky a zobrazí zprávu
54. POPD - Jako aktuální nastaví adresář uložený příkazem PUSHD
55. PRINT - Tiskne textový soubor
56. PROMPT - Mění formát výzvy programu CMD.EXE
57. PUSHD - loží aktuální adresář pro použití příkazem POPD
58. RD - Odebere (odstraní) adresář
59. RECOVER - Obnoví čitelné informace z chybného disku
60. REM - Komentář (poznámky) v dávkovém souboru
61. REN - Přejmenuje soubor nebo soubory
62. RENAME - Přejmenuje soubor nebo soubory
63. REPLACE - Nahrazuje soubory
64. RMDIR - Odebere (odstraní) adresář
65. ROBOCOPY - Robustní kopírování souborů pro systém Windows
66. SET - Vypíše, nastaví nebo odstraní systémové proměnné
67. SETLOCAL - V dávkovém souboru zahájí definici
68. SHIFT - Změní pozici nahraditelných parametrů
69. SCHTASKS - Plánuje spouštění příkazů a programů v počítači
70. SHUTDOWN - Umožňuje vypnutí počítače
71. SORT - Seřadí vstupní soubor
72. START - Spustí určený program nebo příkaz v novém okně
73. SUBST - Přiřadí cestě písmeno jednotky
74. SYSTEMINFO - Zobrazí vlastnosti a konfiguraci počítače
75. TASKLIST - Zobrazí seznam všech právě spuštěných úloh
76. TASKKILL - Ukončí spuštěný proces nebo aplikaci
77. TIME - Zobrazí nebo nastaví systémový čas
78. TITLE - Nastaví název okna příkazového řádku
79. TREE - Graficky zobrazí strukturu složek jednotky nebo cesty
80. TYPE - Zobrazí obsah textového souboru
81. VER - Zobrazí verzi systému Windows
82. VERIFY - Určuje, zda má systém kontrolovat správnost zapsání
83. VOL - Vypíše jmenovku a sériové číslo diskového svazku
84. XCOPY - Kopíruje soubory a stromy složek
85. WMIC - Zobrazí informace WMI v interaktivním okně

WMIC

[global switches] 

The following global switches are available:
/NAMESPACE      Path for the namespace the alias operate against.
/ROLE        Path for the role containing the alias definitions.
/NODE        Servers the alias will operate against.
/IMPLEVEL      Client impersonation level.
/AUTHLEVEL      Client authentication level.
/LOCALE       Language id the client should use.
/PRIVILEGES     Enable or disable all privileges.
/TRACE        Outputs debugging information to stderr.
/RECORD       Logs all input commands and output.
/INTERACTIVE     Sets or resets the interactive mode.
/FAILFAST      Sets or resets the FailFast mode.
/USER        User to be used during the session.
/PASSWORD      Password to be used for session login.
/OUTPUT       Specifies the mode for output redirection.
/APPEND       Specifies the mode for output redirection.
/AGGREGATE      Sets or resets aggregate mode.
/AUTHORITY      Specifies the for the connection.
/?[:]  Usage information.

For more information on a specific global switch, type: switch-name /?


The following alias/es are available in the current role:
ALIAS          - Access to the aliases available on the local system
BASEBOARD        - Base board (also known as a motherboard or system
              board) management.
BIOS           - Basic input/output services (BIOS) management.
BOOTCONFIG        - Boot configuration management.
CDROM          - CD-ROM management.
COMPUTERSYSTEM      - Computer system management.
CPU           - CPU management.
CSPRODUCT        - Computer system product information from SMBIOS.
DATAFILE         - DataFile Management.
DCOMAPP         - DCOM Application management.
DESKTOP         - User's Desktop management.
DESKTOPMONITOR      - Desktop Monitor management.
DEVICEMEMORYADDRESS   - Device memory addresses management.
DISKDRIVE        - Physical disk drive management.
DISKQUOTA        - Disk space usage for NTFS volumes.
DMACHANNEL        - Direct memory access (DMA) channel management.
ENVIRONMENT       - System environment settings management.
FSDIR          - Filesystem directory entry management.
GROUP          - Group account management.
IDECONTROLLER      - IDE Controller management.
IRQ           - Interrupt request line (IRQ) management.
JOB           - Provides access to the jobs scheduled using the
              schedule service.
LOADORDER        - Management of system services that define execution
              dependencies.
LOGICALDISK       - Local storage device management.
LOGON          - LOGON Sessions.
MEMCACHE         - Cache memory management.
MEMORYCHIP        - Memory chip information.
MEMPHYSICAL       - Computer system's physical memory management.
NETCLIENT        - Network Client management.
NETLOGIN         - Network login information (of a particular user)
              management.
NETPROTOCOL       - Protocols (and their network characteristics)
              management.
NETUSE          - Active network connection management.
NIC           - Network Interface Controller (NIC) management.
NICCONFIG        - Network adapter management.
NTDOMAIN         - NT Domain management.
NTEVENT         - Entries in the NT Event Log.
NTEVENTLOG        - NT eventlog file management.
ONBOARDDEVICE      - Management of common adapter devices built into the
              motherboard (system board).
OS            - Installed Operating System/s management.
PAGEFILE         - Virtual memory file swapping management.
PAGEFILESET       - Page file settings management.
PARTITION        - Management of partitioned areas of a physical disk.
PORT           - I/O port management.
PORTCONNECTOR      - Physical connection ports management.
PRINTER         - Printer device management.
PRINTERCONFIG      - Printer device configuration management.
PRINTJOB         - Print job management.
PROCESS         - Process management.
PRODUCT         - Installation package task management.
QFE           - Quick Fix Engineering.
QUOTASETTING       - Setting information for disk quotas on a volume.
RDACCOUNT        - Remote Desktop connection permission management.
RDNIC          - Remote Desktop connection management on a specific
              network adapter.
RDPERMISSIONS      - Permissions to a specific Remote Desktop connection.
RDTOGGLE         - Turning Remote Desktop listener on or off remotely.
RECOVEROS        - Information that will be gathered from memory when
              the operating system fails.
REGISTRY         - Computer system registry management.
SCSICONTROLLER      - SCSI Controller management.
SERVER          - Server information management.
SERVICE         - Service application management.
SHADOWCOPY        - Shadow copy management.
SHADOWSTORAGE      - Shadow copy storage area management.
SHARE          - Shared resource management.
SOFTWAREELEMENT     - Management of the elements of a software product
              installed on a system.
SOFTWAREFEATURE     - Management of software product subsets of
              SoftwareElement.
SOUNDDEV         - Sound Device management.
STARTUP         - Management of commands that run automatically when
              users log on to the computer system.
SYSACCOUNT        - System account management.
SYSDRIVER        - Management of the system driver for a base service.
SYSTEMENCLOSURE     - Physical system enclosure management.
SYSTEMSLOT        - Management of physical connection points including
              ports, slot s and peripherals, and proprietary
              connections points.
TAPEDRIVE        - Tape drive management.
TEMPERATURE       - Data management of a temperature sensor (electronic
              thermometer).
TIMEZONE         - Time zone data management.
UPS           - Uninterruptible power supply (UPS) management.
USERACCOUNT       - User account management.
VOLTAGE         - Voltage sensor (electronic voltmeter) data
              management.
VOLUME          - Local storage volume management.
VOLUMEQUOTASETTING    - Associates the disk quota setting with a specific
              disk volume.
VOLUMEUSERQUOTA     - Per user storage volume quota management.
WMISET          - WMI service operational parameters management.

For more information on a specific alias, type: alias /?

CLASS   - Escapes to full WMI schema.
PATH   - Escapes to full WMI object paths.
CONTEXT  - Displays the state of all the global switches.
QUIT/EXIT - Exits the program.

For more information on CLASS/PATH/CONTEXT, type: (CLASS | PATH | CONTEXT) /?Ještě podrobnější přehled naleznete na adrese: https://technet.microsoft.com (Google).
Reklama

Pokud se Vám nedaří něco najít, můžete využít pole vyhledávání vpravo nahoře nebo také: Mapu webu.
V případě, že máte nějaký dotaz/připomínku: Kontakty.
© 2012 - 2024   Hardware - Software - Návody