Jak pracovat s příkazovým řádkem

5. říjen 2020 Autor: Tibor

   
Jak pracovat s příkazovým řádkem
Seznam kapitol
1. Předmluva
2. ASSOC - Zobrazí nebo změní přidružení souboru podle přípony
3. ATTRIB - Zobrazí nebo upraví atributy souboru
4. BREAK - Nastaví nebo zruší rozšířenou kontrolu
5. BCDEDIT - Editor úložiště konfiguračních dat spouštění
6. CACLS - Zobrazí nebo změní seznamy řízení přístupu k souborům
7. CALL - Z jednoho dávkového programu vyvolá jiný
8. CD - Zobrazí název nebo změní aktuální adresář.
9. CHCP - Zobrazí nebo nastaví číslo aktivní znakové stránky
10. CHDIR - Zobrazí název nebo změní aktuální adresář
11. CHKDSK - Prověří disk a zobrazí zprávu o jeho stavu
12. CHKNTFS - Zobrazí nebo změní kontrolu disku
13. CLS - Vymaže obrazovku
14. CMD - Spustí novou instanci překladače příkazů systému
15. COLOR - Nastaví výchozí barvy popředí a pozadí konzoly
16. COMP - Porovná obsah dvou souborů nebo sad souborů
17. COMPACT - Zobrazí nebo upraví kompresi souborů v oddílech
18. CONVERT - Převede svazek FAT na svazek NTFS
19. COPY - Zkopíruje jeden nebo více souborů do jiného umístění
20. DATE - Zobrazí nebo nastaví datum
21. DEL - Odstraní jeden nebo více souborů
22. DIR - Zobrazí seznam souborů a podadresářů v adresáři
23. DISKCOMP - Porovnává obsah dvou disket
24. DISKCOPY - Zkopíruje obsah jedné diskety do jiné
25. DISKPART - Spustí nástroj DISKPART
26. DOSKEY - Upravuje příkazové řádky, znovu vyvolává příkazy
27. DRIVERQUERY - Umožňuje zobrazit seznam nainst. ovladačů
28. ECHO - Zobrazí zprávy nebo zapíná a vypíná zobrazování
29. ENDLOCAL - Ukončuje lokalizaci změn proměnných
30. ERASE - Odstraní jeden nebo více souborů
31. EXIT - Ukončí program CMD.EXE (překladač příkazů)
32. FC - Porovná dva soubory nebo sady souborů
33. FIND - Vyhledá textový řetězec v souborech
34. FINDSTR - Vyhledá v souborech řetězce
35. FOR - Provede zadaný příkaz pro každý soubor z množiny
36. FORMAT - Zformátuje disk pro používání v systému Windows
37. FSUTIL - Zobrazí a konfiguruje vlastnosti systému souborů
38. FTYPE - Zobrazí nebo upraví typy souborů při přidružení
39. GOTO - V dávkovém souboru přejde ke zpracovávání řádku
40. GPRESULT - Zobrazí informace o výsledné sadě zásad
41. GRAFTABL - Povolí zobrazování sady rozšířených znaků
42. HELP - Poskytuje nápovědu pro příkazy systému Windows
43. ICACLS - Umožňuje zobrazit, změnit seznamy ACL
44. IF - Provede podmíněný příkaz v dávce
45. LABEL - Vytvoří, změní nebo odstraní jmenovku svazku disku
46. MD - Vytvoří adresář
47. MKDIR - Vytvoří adresář
48. MODE - Konfiguruje systémová zařízení
49. MORE - Zobrazí výstup po jednotlivých obrazovkách
50. MOVE - Přesune soubory a přejmenuje soubory a adresáře
51. OPENFILES - Umožňuje správci odpojit soubory
52. PATH - Vypíše cestu pro vyhledávání spustitelných souborů.
53. PAUSE - Pozastaví provádění dávky a zobrazí zprávu
54. POPD - Jako aktuální nastaví adresář uložený příkazem PUSHD
55. PRINT - Tiskne textový soubor
56. PROMPT - Mění formát výzvy programu CMD.EXE
57. PUSHD - loží aktuální adresář pro použití příkazem POPD
58. RD - Odebere (odstraní) adresář
59. RECOVER - Obnoví čitelné informace z chybného disku
60. REM - Komentář (poznámky) v dávkovém souboru
61. REN - Přejmenuje soubor nebo soubory
62. RENAME - Přejmenuje soubor nebo soubory
63. REPLACE - Nahrazuje soubory
64. RMDIR - Odebere (odstraní) adresář
65. ROBOCOPY - Robustní kopírování souborů pro systém Windows
66. SET - Vypíše, nastaví nebo odstraní systémové proměnné
67. SETLOCAL - V dávkovém souboru zahájí definici
68. SHIFT - Změní pozici nahraditelných parametrů
69. SCHTASKS - Plánuje spouštění příkazů a programů v počítači
70. SHUTDOWN - Umožňuje vypnutí počítače
71. SORT - Seřadí vstupní soubor
72. START - Spustí určený program nebo příkaz v novém okně
73. SUBST - Přiřadí cestě písmeno jednotky
74. SYSTEMINFO - Zobrazí vlastnosti a konfiguraci počítače
75. TASKLIST - Zobrazí seznam všech právě spuštěných úloh
76. TASKKILL - Ukončí spuštěný proces nebo aplikaci
77. TIME - Zobrazí nebo nastaví systémový čas
78. TITLE - Nastaví název okna příkazového řádku
79. TREE - Graficky zobrazí strukturu složek jednotky nebo cesty
80. TYPE - Zobrazí obsah textového souboru
81. VER - Zobrazí verzi systému Windows
82. VERIFY - Určuje, zda má systém kontrolovat správnost zapsání
83. VOL - Vypíše jmenovku a sériové číslo diskového svazku
84. XCOPY - Kopíruje soubory a stromy složek
85. WMIC - Zobrazí informace WMI v interaktivním okně

GPRESULT


GPRESULT [/S systém [/U uživatelské_jméno [/P [heslo]]]] [/SCOPE obor]
      [/USER cílové_uživatelské_jméno] [/R | /V | /Z] [(/X | /H)
      [/F]]

Popis:
  Tento nástroj příkazového řádku zobrazí informace o výsledné sadě zásad
  pro cílového uživatele a počítač.

Seznam parametrů:
  /S  systém    Určuje vzdálený systém, ke kterému se chcete připojit.

  /U    [doména\]uživatel
                Určuje kontext uživatele, ve kterém
                má být příkaz spuštěn.
                Nelze použít s parametry /X, /H.

  /P    [heslo]
                Určuje heslo pro daný uživatelský kontext.
                V případě vynechání budete vyzváni k jeho
                zadání.
                Nelze použít s parametry /X, /H.

  /SCOPE  rozsah      Určuje, zda je nutné zobrazit
                nastavení uživatele nebo počítače.
                Platné hodnoty: "UŽIVATEL", "POČÍTAČ".

  /USER [doména\]uživatel  Určuje uživatelské jméno, pro které
                budou zobrazena data sady RSOP.

  /X    
                Uloží zprávu ve formátu XML
                do umístění a s názvem souboru určeným
                podle parametru . (platný v systému
                Windows Vista SP1 a novějším a v systému
                Windows Server 2008 a novějším)

  /H    
                Uloží zprávu ve formátu HTML
                do umístění a s názvem souboru určeným
                parametrem . (Platí v systému
                Windows Vista SP1 a novějším a v systému
                Windows Server 2008 a novějším)

  /F             Příkaz gpresult nuceně přepíše název souboru
                zadaný v příkazu /X nebo /H.

  /R
                Zobrazí souhrnná data výsledné sady zásad.

  /V
                Určuje, zda budou zobrazeny podrobné
                informace. Podrobné informace
                poskytují další podrobné nastavení,
                které bylo použito s prioritou 1.

  /Z
                Určuje, zda budou zobrazeny velmi
                podrobné informace. Velmi
                podrobné informace poskytují další
                podrobné nastavení, které bylo použito
                s prioritou 1 a vyšší. To vám umožní
                zjistit, zda bylo nastavení použito
                na více místech. Další informace získáte
                v tématu online nápovědy Zásady skupiny.

  /?
                Zobrazí tuto zprávu nápovědy.


Příklady:
  GPRESULT /R
  GPRESULT /H GPReport.html
  GPRESULT /USER cílové_uživatelské_jméno /V
  GPRESULT /S systém /USER cílové_uživatelské_jméno /SCOPE COMPUTER /Z
  GPRESULT /S systém /U uživatelské_jméno /P heslo /SCOPE Uživatel /V
Reklama

Pokud se Vám nedaří něco najít, můžete využít pole vyhledávání vpravo nahoře nebo také: Mapu webu.
V případě, že máte nějaký dotaz/připomínku: Kontakty.
© 2012 - 2023   Hardware - Software - Návody