3. Problémy způsobené základní deskou

Máme-li podezření na základní desku, nejdříve zkusíme, zda potíže neustanou, když ji resetujeme do továrního nastavení.

To můžeme provést v BIOSu nastavením výchozích parametrů: Ovládání BIOSu/UEFI.

Pokud se nám nedaří dostat do BIOSu/UEFI, můžeme použít na základní desce k tomu určené piny nebo vyjmeme ze základní desky knoflíkovou baterii CR2032. Počítač musí být vypnut a přívodní napájecí kabel musí být odpojen. (Pokud je napájecí zdroj vybaven vypínačem, stačí vypnout tento vypínač.) Vymažeme tak paměť CMOS udržující nastavení BIOSu/UEFI.Jak opravit počítač

Na základní desce tedy vyhledáme dvojici nebo trojici pinů pojmenovaných - Clear CMOS. Nalezneme je nejpravděpodobněji v okolí knoflíkové baterie nebo samotného čipu BIOSu/UEFI.Jak opravit počítač

Pokud bude na základní desce pouze dvojice pinů, tak tyto dva vývody na pár sekund spojíme něčím vodivým (šroubovákem) nebo přímo jumperem. Tím dojde k resetování základní desky do továrního nastavení. Po dokončení musíme jumper odstranit.

Jestliže bude na základní desce trojice pinů, tak jumper přehodíme do druhé krajní pozice a spojíme do té doby volný pin. Tím dojde k resetování základní desky do továrního nastavení. Po dokončení musíme jumper vrátit do původní pozice.

Také se ještě můžeme setkat s tlačítkem, které plní stejnou funkci. Tlačítko tedy na okamžik stiskneme.
Reklama
Jak opravit počítač

Jumper opět odstraněn.Jak opravit počítač

V případě, že piny na základní desce nenalezneme, můžeme ještě základní desku uvést do továrního nastavení vyjmutím baterie CR2032, která udržuje nastavené hodnoty v paměti (například aktuální čas).

Pokud problém neustal u základních desek, které mají k provedení Clear CMOS piny nebo tlačítko, tak vyjmeme baterii CR2032 i u těchto základních desek.Jak opravit počítač

Vyčkáme několik minut (nejlépe ponecháme základní desku bez baterie přes noc), nastavení BIOS se vymaže.
ReklamaJak opravit počítač

Pokud nechceme čekat, spojíme na okamžik vývody na baterii něčím kovovým (šroubovákem).Jak opravit počítač

Po dokončení procedury, vrátíme baterii na své místo. Při příštím spuštění počítače budeme upozorněni, že došlo k vymazání nastavení paměti CMOS.

Jestliže se i po resetování základní desky do továrního nastavení nemůžeme dostat do BIOSu/UEFI nebo základní deska vůbec nereaguje, je třeba odzkoušet, zda problémy neustanou, pokud připojíme komponenty k jiné základní desce. Obstaráme si tedy k odzkoušení jinou základní desku stejného typu, abychom k ní mohli připojit náš disk, paměti, grafickou kartu a procesor - Přehled desktopových procesorů.

Předchozí Předchozí kapitola Další kapitola Další

Reklama


Pokud se Vám nedaří něco najít, můžete využít pole vyhledávání vpravo nahoře nebo také: Mapu webu.
V případě, že máte nějaký dotaz/připomínku: Kontakty.
© 2012 - 2023   Hardware - Software - Návody